Registrácia

Rozsah publikovaného príspevku je max. 7 normostrán. Príspevky môžete zasielať do 17. 10. 2015 - Šablóna príspevku

 

Registrovať na konferenciu sa môžete po kliknutí na link REGISTRÁCIA: