Organizačné pokyny

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

31.7.2015 prihlásenie na konferenciu odoslaním prihlášky a abstraktu príspevku
31.7.2015 potvrdenie prijatia príspevku
17.10.2015 odoslať príspevok (podľa predpísaných pokynov) v elektronickej podobe

 

PRIHLÁŠKA NA KONFERENCIU

Prihlášku na konferenciu spolu s abstraktom príspevku v slovenskom/českom a anglickom jazyku je nevyhnutné odoslať do 31.7.2015. Formulár prihlášky na konferenciu bude zverejnený na webovej stránke konferencie – http://konferencia.pdf.umb.sk/ 

Organizátori konferencie si vyhradzujú právo neprijať príspevok na prezentáciu na konferencii a na publikovanie v prípade, ak príspevok nerešpektuje tematický rámec konferencie.

 

KONFERENČNÉ POPLATKY

Konferencia je realizovaná v rámci projektu APVV 0713-12 Implementácia kurikulárnej reformy v základných školách v Slovenskej republike a je bez konferenčného poplatku.

 

UBYTOVANIE a STRAVOVANIE

Ubytovanie a stravovanie počas konania konferencie si každý z účastníkov hradí a zabezpečuje sám. Obed počas konferencie si môžete objednať pri prezentácii.

V priebehu konferencie bude zabezpečené občerstvenie počas prestávok a večera pri spoločenskom posedení dňa 23. 9. 2015.

 

Účastníkom konferencie odporúčame ubytovať sa v hoteli DIXON (www.dixon.sk), kde bude prebiehať konferencia. Ceny ubytovania v uvedenom hoteli sú orientačne :

Jednolôžková izba EXECUTIVE € 53,10
Dvojlôžková izba EXECUTIVE € 71,10
Jednolôžková izba COMFORT € 58,65
Dvojlôžková izba COMFORT € 75,65
Miestny ubytovací poplatok € 1,00

 

Ďalšie možnosti ubytovania

V hotelových zariadeniach:

Na internátoch Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici:

 

Miesto konania konferencie

Konferencia sa uskutoční v priestoroch hotela DIXON(www.dixon.sk), Švermova 32, Banská Bystrica
Najvýhodnejšie dopravné spojenie: zo železničnej stanice (v susedstve autobusovej stanice) trolejbus č. 1.